Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18298
Title: Chế định mặc cả nhận tội theo pháp luật tố tụng hình sự Hoa Kỳ và kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Lê, HuỳnhTấn Duy
Keywords: Mặc cả nhận tội
Tố tụng hình sự Hoa Kỳ
Tố tụng hình sự Việt Nam
Nguồn gốc
Khái niệm
Đặc điểm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 05 .- Tr.45-53
Abstract: Mặc cả nhận tội là một chế định đặc trưng trong pháp luật tố tụng hình sự các nước theo hệ thống án lệ nói chung và Hoa Kỳ nói riêng. Thủ tục này đã giúp giải quyết một tỷ lệ rất lớn các vụ án hình sự tại Hoa Kỳ, giảm bớt gánh nặng cho hệ thống tư pháp hình sự. Ngày nay, ngay cả những nước theo hệ thống pháp luật lục địa cũng đã tiếp thu và xây dựng chế định mặc cả nhận tội trong pháp luật quốc gia dưới những hình thức khác nhau. Bài viết tập trung trình bày, phân tích những vấn đề xoay quanh chế định mặc cả nhận tội theo pháp luật Hoa Kỳ như: nguồn gốc ra đời, khái niệm, đặc điểm; hình thức và thủ tục; các yêu cầu để một thỏa thuận nhận tội được chấp nhận; ưu và nhược điểm. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18298
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.65 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.