Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18307
Title: Từ ngữ xưng hô chuyên dụng trong Sử thi Đăm Săn
Authors: Phạm, Thị Xuân Nga
Keywords: Đại từ nhân xưng
Sử thi Đăm săn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngôn ngữ;Số 6 .- Tr.35-49
Abstract: Bài viết nghiên cứu từ ngữ xưng hô chuyên dụng trong tiếng Ê-đê và trong Sử thi Đăm Săm từ đó thấy được những biến đổi văn hóa của người Êđê từ truyền thống đến hiện đại.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18307
ISSN: 0866-7519
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.71 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.