Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18531
Title: Điểm mới trong thực hiện quy chế phối hợp của UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Lắk
Authors: Nguyễn, Duy Nhất
Keywords: Điểm mới
Thực hiện quy chế
UBKT Đảng ủy
Công an tỉnh Đắk Lắk
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.50-51
Abstract: Để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Đẳk Lắk đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, trong thực hiện vẫn có một số khó khăn trong Công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đôi khi chưa được thường xuyên, kịp thời. Vì thế tác giả đề ra giải pháp (điểm mới) thực hiện quy chế phối hợp đạt hiệu quả cao.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18531
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.41 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.130.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.