Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18536
Title: Cục thi hành án dân sự tỉnh Long An: Vi phạm trong quản lý, sử dụng tiền thi hành án dân sự
Authors: Tống, Văn
Keywords: Cục thi hành án dân sự Long An
Vi phạm
Quản lý
Sử dụng tiền thi hành án dân sự
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.61-62
Abstract: Sử dụng tiền thi hành án thu được chưa chi trả cho bên được thi hành án để cán bộ thủ quỹ đứng tên với tư cách cá nhân gửi tiết kiệm, tiền lãi thu được không chi trả cho người được thi hành án mà nhập quỹ cơ quan... đó là những vi phạm trong quản lý, sử dụng tiền thi hành án mà Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An khi thi hành một số vụ án dân sự trong thời gian qua.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18536
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.44 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.66.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.