Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18569
Title: Khi tổ chức Đảng mất hết sức chiến đấu
Authors: Trịnh, Nhất
Keywords: Khi tổ chức Đảng
Mất sức chiến đấu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.58-59
Abstract: Qua nhũng sai phạm của đồng chí Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin thành phố Bến Tre cho thấy hầu hết các sự việc trên đã xảy ra từ lâu, nhưng trong các cuộc sinh hoạt chi bộ thường kỳ hằng tháng, không được chi bộ đưa ra để phê bình, kiểm điểm, đấu tranh, nhắc nhở, cảnh báo, giúp cho đảng viên sớm tìm biện pháp tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, hạn chế sai phạm khuyết điểm... dẫn đến sai phạm ngày càng trầm trọng hơn, đến mức bị khởi kiện ra tòa, bị tố cáo, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của cơ quan và cá nhân đảng viên. Đảng viên sai phạm đã rõ, không đấu tranh, phê bình, kiểm điểm, lại đồng lòng biểu quyết đề nghị không áp dụng hình thức kỷ luật...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18569
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.45 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.239.170.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.