Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18628
Nhan đề: Phó chủ nhiệm góp sức xử lý các vấn đề nóng tại địa phương
Tác giả: Tống, Văn
Từ khoá: Phó chủ nhiệm góp sức xử lý
Vấn đề nóng tại địa phương
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.57-58
Tóm tắt: Mỗi kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật đảng viên, được người bị xử lý kỷ luật tâm phục, khẩu khục; người đứng đơn khiếu kiện hiểu rõ được bản chất vấn đề vụ việc; góp phần ổn định được tình hình địa phương, đó là tính hiệu quả, là tính nhân văn của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng mà anh Hoàng Xuân Hòa luôn hướng tới, làm tốt.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18628
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.46 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.236.170.171


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.