Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18637
Title: Hạ Long: Tinh giản tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hệ thống chính trị
Authors: Hải Hà
Lưu, Hồng Chinh
Keywords: Hạ Long
Tinh giản tổ chức bộ máy
Nâng cao hiệu quả
Hệ thống chính trị tinh gọn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.16-18
Abstract: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; sắp xếp tinh giản tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tập trung ba khâu đật phá chiến lược, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đáp ứng yêu cầu đổi mới, xây dựng đô thị thông minh... là những kết quả nổi bật của Đảng bộ thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18637
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.43 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.206.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.