Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18638
Title: Hiệu quả từ việc hợp nhất cơ quan kiểm tra - Thanh tra ở huyện Tiên Yên
Authors: Nguyễn, Việt Hùng
Keywords: Hiệu quả
Hợp nhất cơ quan kiểm tra
Thanh tra
Huyện Tiên Yên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.19-21
Abstract: Tiên Yên là huyện miền núi của tỉnh Quảng Ninh. Đảng bộ huyện Tiên Yên có 34 chi bộ, đảng bộ cơ sở với 2.400 đảng viên. Trong những năm qua, do làm tốt công tác lãnh đạo nên đã phát huy được sự đoàn kết, đồng thuận, nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, giữ vững, không có điểm nóng về an ninh chính trị; kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên. Đảng bộ huyện Tiên Yên đã đi đầu trong thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; trong đó trọng tâm là thực hiện tinh giản bộ máy biên chế, nhất thể các chức danh lãnh đạo của các cơ quan của Đảng và cơ quan hành chính Nhà nước có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, tiến tới thực hiện hợp nhất các cơ quan. Mô hình cơ quan hợp nhất có tên gọi “Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Tiên Yên”, có tư cách pháp nhân và sử dụng 2 con dấu của UBKT, Thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Là cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy, UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18638
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.37 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.