Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18642
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Đình Đồng-
dc.date.accessioned2019-11-26T03:22:26Z-
dc.date.available2019-11-26T03:22:26Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-3046-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18642-
dc.description.abstractTham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó để trục lợi, tham nhũng. Hậu quả của tội phạm tham nhũng gây ra không chỉ thiệt hại đến tài sản, sự quản lý của nhà nước mà còn gây hậu quả về kinh tế, chính trị - xã hội, tha hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên làm mất lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ. Nhận thức sâu sắc những tác hại của tệ tham nhũng, để đấu tranh chống tội phạm tham nhũng thành công, trong những năm qua Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, chú trọng đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng và được triển khai thực hiện. Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vị trí, vai trò quan trọng trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.32-35-
dc.subjectCông tác kiểm travi_VN
dc.subjectGiám sátvi_VN
dc.subjectĐấu tranh phòngvi_VN
dc.subjectChống tham nhũngvi_VN
dc.titleCông tác kiểm tra, giám sát với đấu tranh phòng, chống tham nhũngvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.09 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.