Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18659
Title: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết và thống nhất trong Đảng
Keywords: Công tác kiểm tra
Giám sát
Góp phần giữ vững kỷ cương
Kỷ luật
Sự đoàn kết
Thống nhất trong Đảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 11 .- Tr.9-10,20
Abstract: Đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên ủy viên Bộ chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương trả lời phỏng vấn Tạp chí Kiểm tra trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18659
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.24 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.130.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.