Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18662
Title: Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở Thừa Thiên Huế từ việc thực hiện một đề án
Authors: Phan, Văn Quang
Keywords: Hiệu quả công tác kiểm tra
Giám sát
Thừa Thiên Huế
Từ việc thực hiện một đề án
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 11 .- Tr.21-24
Abstract: Trong những năm qua, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế đã nỗ lực phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Đặc biệt, sau Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, UBKT các cấp vừa tham mưu, giúp cấp ủy, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, vừa chủ động thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, UBKT các cấp đã xem xét, xử lý nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, góp phần ngăn ngừa những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18662
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.08 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.130.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.