Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18676
Title: Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh chống tham nhũng: Thêm nhiều "Hổ lớn" bị vạch mặt
Authors: Phương Linh
Keywords: Trung Quốc
Tiếp tục
Đẩy mạnh chống tham nhũng
Thêm nhiều "Hổ lớn" bị vạch mặt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 11 .- Tr.64-66
Abstract: Mặc dù đang tích cực đối phó với những diễn biến phức tạp trên trường quốc tế về chính trị, an ninh và đặc biệt là kinh tế, song các nỗ lực chống tham nhũng tiếp tục được Đảng Cộng sản và chính quyền Trung Quốc kiên quyết thực hiện, không có dấu hiệu chùng xuống. Một loạt hành vi tham nhũng dính líu đến nhiều quan chức cấp cao vừa được đưa ra ánh sáng là thông điệp thể hiện quyết tâm này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18676
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.4 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.179.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.