Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18690
Nhan đề: Cơ chế kiểm soát quyền lực người đứng đầu trong điều kiện nhất thể hóa bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp
Tác giả: Trần, Duy Hưng
Từ khoá: Cơ chế kiểm soát quyền lực
Người đứng đầu
Điều kiện nhất thể hóa
Bí thư cấp ủy
Đồng thời
Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.33-35
Tóm tắt: Kiểm soát quyền lực là tất yếu khách quan đối với bất cứ tổ chức và chức danh nào trong hệ thống chính trị. Thực tế đã khẳng định, quyền lực càng cao, càng tuyệt đối, nếu không được kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ sẽ dẫn đến sự tha hoá. “Nhất thể hoá” bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cùng cấp là chủ trương thực hiện từ Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX (năm 2002), còn nhiều vấn đề cần phải làm sáng tỏ, nhất là trình độ, năng lực và việc kiểm soát quyền lực người đứng đầu.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18690
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.22 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.236.170.171


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.