Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18727
Nhan đề: Hiệu quả từ một nghị quyết đi vào cuộc sống
Tác giả: Trường Giang
Từ khoá: Hiệu quả
Một nghị quyết
Đi vào cuộc sống
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.71-73
Tóm tắt: Với tép mọng, sắc đỏ hồng đào, vị ngọt thanh; cây lại dễ trồng, cho năng suất cao - Giống bưởi đỏ Tân Lạc (Hòa Bình) đang trở thành đặc sản giàu tiềm năng, giúp cho bà con trong huyện xóa đói, giảm nghèo bền vững và vươn lên.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18727
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.73 MBAdobe PDFXem
Your IP: 18.205.176.39


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.