Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1873
Title: Bước chân vào ngách hẹp
Keywords: 30 under 30
Nguyễn Mai Hương
Forbes Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 2 .- Tr.91-93
Abstract: Nguyễn Mai Hương mong muốn tạo sự thay đổi trong ngành tâm lý học ở Việt Nam thông qua giáo dục, truyền bá kiến thức cũng như nghiên cứu chuyên ngành. Tâm lý học không chỉ cho chúng ta kiến thức mà đồng thời dạy cách ứng xử, cách làm một con người.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1873
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.23 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.