Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18734
Title: 10 sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2018 (Theo bình chọn Tạp chí Kiểm tra)
Authors: Phương Linh
Keywords: 10 sự kiện nổi bật nhất
Việt Nam năm 2018
Tạp chí Kiểm tra bình chọn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.90-92
Abstract: 10 sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2018 như sau: 1. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và bộ máy chính quyền tiếp tục được đẩy mạnh, thu nhiều kết quả nổi bật; 2. Hoàn thành toàn diện 12/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; 3. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước; 4. Việt Nam gia nhập CPTPP; 5. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt; 6. Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; 7. Xây dựng thương hiệu Việt chất lượng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu; 8. Tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; 9. Thể thao đạt nhiều thành tích xuất sắc; 10. Sự cố gian lận điểm thi THPT quốc gia tại một số địa phương. Theo bình chọn của Tạp chí Kiểm tra.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18734
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.94 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.