Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18736
Title: Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019
Keywords: Hội nghị toàn quốc
Tổng kết công tác kiểm tra
Giám sát
Thi hành kỷ luật
Đảng năm 2018
Triển khai nhiệm vụ năm 2019
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.2-3
Abstract: Sáng 23-01-2019, tại Hà Nội, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18736
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.78 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.