Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18742
Title: Công tác kiểm tra, giám sát chủ động phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm của tổ chức và đảng viên
Keywords: Công tác kiểm tra
Giám sát
Chủ động phòng ngừa
Ngăn chặn khuyết điểm
Vi phạm của tổ chức
Đảng viên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.18-20
Abstract: Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bồng trả lời phỏng vấn của Tạp chí Kiểm tra. Trong buổi phỏng vấn Đồng chí trả lời ngắn gọn, đầy đủ các câu hỏi của phóng viên nêu ra.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18742
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.61 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.66.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.