Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18747
Nhan đề: Hiệu quả từ cấp ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát
Tác giả: Phương Ngọc
Từ khoá: Hiệu quả từ cấp ủy
Quan tâm lãnh đạo
Thực hiện công tác kiểm tra
Giám sát
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.36-37,69
Tóm tắt: Từ những kết quả nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn nửa nhiệm kỳ qua khẳng định vai trò của cấp ủy trong công tác lảnh đạo, chỉ đạo công tác này. Thực tế cũng cho thấy, ở đâu cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thì ở đó công tác kiểm tra, giám sát đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; ổn định tình hình, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18747
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.5 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.236.156.32


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.