Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18751
Title: Một số bài học kinh nghiệm từ kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, thi hành kỷ luật đảng ở Đắc Nông
Authors: Đường, Hồng Thắng
Keywords: Một số bài học kinh nghiệm
Kết quả kiểm tra
Khi có dấu hiệu vi phạm
Xem xét
Thi hành kỷ luật đảng ở Đắc Nông
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.48-50
Abstract: Năm 2018, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp tỉnh Đắc Nông đã thực hiện có kết quả nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; thi hành, tham mưu và đề nghị thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm, vi phạm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18751
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.55 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.206.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.