Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18766
Title: UBKT các cấp tỉnh Gia Lai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
Authors: Nguyễn, Duy Khánh
Keywords: UBKT các cấp tỉnh Gia Lai
Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra
Khi có dấu hiệu vi phạm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.15-17,67
Abstract: Uỷ ban Kiểm tra các cấp tỉnh Gia Lai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm bằng cách Các cấp ủy, tổ chức đảng, Uỷ ban Kiểm tra các cấp không ngừng tăng cường công tác giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên để phục vụ đắc lực cho công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18766
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.21 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 100.24.125.162


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.