Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18767
Title: Đổi mới trên mảnh đất Chư Prông anh hùng
Authors: Tống, Văn Sông
Keywords: Đổi mới trên mảnh đất Chư Prông
Anh hùng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.18-20
Abstract: Ấn tượng rất sâu đậm khi lần đầu đến vùng đất anh hùng Chư Prông (tỉnh Gia Lai), địa danh mang nhiều dấu ấn lịch sử, có các ngọn núi, con suối, dòng sông và danh nhân đã đi vào huyền thoại. Xúc động được các đồng chí Thường trực Huyện ủy đưa đi thăm, làm lễ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ trong trung tâm huyện. Thật tự hào khi ghe giới thiệu về những chiến công oai hùng của đồng bào Tây Nguyên trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, nhất là chiến dịch Plei Me huyền thoại. Lặng lẽ cùng nhau thắp hương cho từng phần mộ liệt sĩ, lòng trĩu nặng trước bao hy sinh xương máu của các thế hệ cha ông. Buồn lắm! vẫn còn đó nhiều liệt sĩ chưa xác định được tên tuổi, các anh đã hóa vào tấm bia chung “Bất tử cho Tổ quốc quyết sinh”.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18767
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.71 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.179.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.