Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18769
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCao, Văn Thống-
dc.date.accessioned2019-11-29T08:24:58Z-
dc.date.available2019-11-29T08:24:58Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1859-3046-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18769-
dc.description.abstractTăng cường hơn nữa việc kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới bằng cách thực hiện tốt nhóm giải pháp chính yếu khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.24-28-
dc.subjectTăng cường kiểm travi_VN
dc.subjectKhi có dấu hiệu vi phạmvi_VN
dc.titleTăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạmvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.81 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.173.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.