Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18792
Title: UBKT Huyện ủy An Biên thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm
Authors: Trọng Đức
Keywords: UBKT Huyện ủy An Biên
Thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.23-24,32
Abstract: Phát huy truyền thống anh hùng của quê hương căn cứ địa cách mạng U Minh Thượng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện An Biên (Kiên Giang) đã và đang nỗ lực thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Trong đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, huyện An Biên trở thành huyện nông thôn mới; tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18792
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.05 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.95.208


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.