Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18796
Nhan đề: Làm tốt công tác giải quyết tố cáo trước đại hội đảng bộ các cấp
Tác giả: Cao, Văn Thống
Từ khoá: Làm tốt công tác giải quyết tố cáo
Đại hội đảng bộ các cấp
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.33-37
Tóm tắt: Tố cáo là một trong những quyền và trách nhiệm cơ bản của công dân được ghi trong Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và trong Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Nội bộ Đảng cũng quy định việc tố cáo và trách nhiệm giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên trong Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng. Việc phát huy vai trò và trách nhiệm của đảng viên và nhân dân tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ tố cáo là góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; trong đó có tố cáo những tổ chức đảng, đảng viên, nhất là những đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp tha hóa quyền lực, tham nhũng, “lợi ích nhóm”, suy thoái, chạy chức, chạy quyền... là rất cần thiết và quan trọng.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18796
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.43 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.