Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1880
Title: Bát giác liên
Authors: Nguyễn, Thượng Dong
Keywords: Bát giác liên
Độc giác liên
Độc diệp nhất chi hoa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 595 .- Tr.17
Abstract: Bài viết giới thiệu nguồn gốc và mô tả hình thái của cây Bát giác liên. Bát giác liên là một trong năm cây thuốc đã được nghiên cứu trên lâm sàng để chữa trị các bệnh ung thư, sau dừa cạn, đinh tùng và thông đỏ.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1880
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.44 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.