Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18805
Title: Phải biết "Gỡ nút" trong mỗi cuộc kiểm tra
Authors: Đoàn, Thị Ký
Keywords: Phải biết "Gỡ nút"
Trong mỗi cuộc kiểm tra
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.60-61
Abstract: Nhân chuyến du xuân Bảo Lộc, theo giới thiệu của chị Hồ Thị Nga, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng, tác giả tìm đến thăm anh Hà Quang Tuệ, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Bảo Lộc. Nhóm tác giả nhanh chóng tìm được tiếng nói chung, khi nhắc về những kỷ niệm ngày còn đương nhiệm làm công tác kiểm tra Đảng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18805
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.63 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.