Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18808
Title: Cựu Tổng thống Bra-xin Michel Temer bị bắt về cáo buộc tham nhũng đoạn kết chuỗi dài tai tiếng
Authors: Phương Linh
Keywords: Cựu Tổng thống Bra-xin Michel Temer
Bị bắt về cáo buộc tham nhũng
Đoạn kết chuỗi dài tai tiếng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.66-68
Abstract: Ngày 21-3-2018, cựu Tổng thống Bra-xin Michel Temer bị bắt tại thành phố Sao Paulo với các cáo buộc về tội tham nhũng trong thời gian từng đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng khác nhau trong bộ máy chính quyền nước này. Đây là vị cựu tổng thống thứ hai của Bra-xin bị bắt trong chiến dịch “Car Wash ” (Rửa xe) - một chiến dịch điều tra trải rộng từ năm 2014 truy quét một mạng lưới tham nhũng liên quan đến nhiều quan chức hàng đầu và công ty lớn của Bra-xin.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18808
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.84 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.