Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18809
Nhan đề: Từ lời tâu của viên Khâm sai
Tác giả: Thạch, Thiết Hà
Từ khoá: Từ lời tâu của viên khâm sai
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.70-72
Tóm tắt: Câu chuyện xảy ra cách ngày nay đã 185 năm, song vẫn còn nguyên giá trị đối với việc xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, chấn chỉnh hoạt động của các ngành, nhất là những ngành mang tính “nhạy cảm”, liên quan đến quyền lợi của người dân và của cả nhà nước như thuế, hải quan, tài nguyên môi trường...
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18809
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.11 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.