Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18809
Title: Từ lời tâu của viên Khâm sai
Authors: Thạch, Thiết Hà
Keywords: Từ lời tâu của viên khâm sai
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.70-72
Abstract: Câu chuyện xảy ra cách ngày nay đã 185 năm, song vẫn còn nguyên giá trị đối với việc xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, chấn chỉnh hoạt động của các ngành, nhất là những ngành mang tính “nhạy cảm”, liên quan đến quyền lợi của người dân và của cả nhà nước như thuế, hải quan, tài nguyên môi trường...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18809
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.11 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.