Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18812
Title: Đảng bộ tỉnh Lào Cai: Đổi mới, tinh giản tổ chức bộ máy, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội
Authors: Tống, Văn Sông
Keywords: Đảng bộ tỉnh Lào Cai
Đổi mới
Tinh giản tổ chức bộ máy
Tạo môi trường thuận lợi
Phát triển kinh tế
Xã hội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.8-10,13
Abstract: Đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai trả lời phỏng vấn của Tạp chí Kiểm tra về đổi mới, tinh giản bộ máy, tổ chức bộ máy, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18812
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.97 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.179.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.