Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18813
Title: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra ở Lào Cai
Authors: Tăng, Ngọc Phòng
Keywords: Nâng cao chất lượng
Hiệu quả công tác kiểm tra
Giám sát
Thanh tra ở Lào Cai
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.11-13
Abstract: Việc thực hiện tốt Chỉ thị 23-CT/TU trong toàn Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị, công khai, minh bạch các hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, Uỷ ban Kiểm tra và các cơ quan tham mưu giúp việc cho cấp Ủy.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18813
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.49 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.118.225


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.