Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18823
Title: UBKT Thành ủy Hải Dương thực hiện tốt công tác tham mưu
Authors: Trọng Đức
Keywords: UBKT Thành ủy Hải Dương
Thực hiện tốt công tác tham mưu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.40-41
Abstract: Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác tham mưu, từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, sự chỉ đạo của cấp ủy, Uỷ ban Kiểm tra cấp trên và chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ, chủ động tham mưu giúp cấp ủy triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18823
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.03 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.