Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18825
Title: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần ổn định chính trị, xây dựng đảng bộ tỉnh Tuyên Quang trong sạch, vững mạnh
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Tâm
Keywords: Công tác kiểm tra
Giám sát góp phần ổn định chính trị
Xây dựng đảng bộ
Tỉnh Tuyên Quang trong sạch
Vững mạnh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.45-47
Abstract: Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Tuyên Quang, phát huy động lực truyền thống cách mạng, sự đoàn kết, chủ động và sáng tạo trong điều kiện khó khăn về nguồn lực, đồng thời có sự đóng góp rất quan trọng, hiệu quả từ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Góp phần ổn định chính trị, xây dựng đảng bộ tỉnh Tuyên Quang trong sạch, vững mạnh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18825
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.53 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.