Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18840
Title: Huyện ủy An Phú xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh sau vi phạm
Authors: Lương Đức
Keywords: Huyện ủy An Phú xây dựng
Đảng bộ trong sạch
Vững mạnh sau vi phạm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.23-25
Abstract: Thực hiện đồng bộ, thường xuyên giữa công tác kiểm tra và giám sát; gắn công tác kiểm tra của Đảng huyện ủy An Phú với sự giám sát của các tổ chức quần chúng để kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những sai phạm từ lúc mới manh nha; kiên quyết xử lý nghiêm minh và mạnh dạn đưa ra khỏi Đảng những phần tử cơ hội, những kẻ thoái hóa, biến chất về chính trị và đạo đức. Chủ động phát hiện những nhân tố mới, những gương tốt để phát huy, biểu dương nhằm cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng thực hiện và làm theo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18840
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.49 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.173.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.