Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18841
Title: Một số biểu hiện tha hóa quyền lực thường gặp trong lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp
Authors: Mai Trực
Keywords: Một số biểu hiện tha hóa quyền lực
Trong lĩnh vực lập pháp
Hành pháp
Tư pháp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.26-30,34
Abstract: Qua thực tiễn và qua nhận diện các hành vi tha hoá quyền lực trong một số lĩnh vực, cho thấy có nhiều biểu hiện tha hoá quyền lực, nhưng trong ngôn ngữ thông thường và thực tiễn, người ta thường nhắc đến ba loại hành vi thể hiện sự tha hoá quyền lực dễ nhận biết nhất là lộng quyền, lạm quyền, lợi dụng quyền lực trong lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18841
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.95 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.