Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18844
Title: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của đảng bộ tỉnh Hải Dương
Authors: Vũ, Hồng Hiên
Keywords: Nâng cao chất lượng
Hiệu quả công tác
Giám sát
Đảng bộ tỉnh Hải Dương
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.41-42,45
Abstract: Thực hiện các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đến nay, cấp ủy, Uỷ ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm bám sát vào nghị quyết lãnh đạo về công tác kiểm tra, giám sát của nhiệm kỳ; cụ thể hóa việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18844
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.47 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.118.225


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.