Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18855
Title: Eo ôi, Tiến sỹ!
Authors: Trung Ngôn
Keywords: Eo ơi, Tiến sỹ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.66-69
Abstract: Tin lão Háo đi nghiên cứu sinh để tiến tới bảo vệ luận án tiến sỹ chuyên ngành Xây dựng Đảng làm không ít người trong cơ quan xôn xao bàn tán. Họ bảo lão này phá Đảng chứ xây cái gì. Nghe có vẻ "chụp mũ", nhưng những ai đã có mặt ở cơ quan này từ khi lão chuyển đến thì đều thấy lời bàn tán kia là có cơ sở.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18855
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.1 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.215.183.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.