Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18858
Nhan đề: Đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên
Tác giả: Nguyễn, Thị Oanh
Trần, Thị Vân Anh
Từ khoá: Đánh giá hiệu quả hoạt động
Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
Tỉnh Thái Nguyên
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 540 .- Tr.97-99
Tóm tắt: Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên được thành lập và đi vào hoạt động chính thức từ tháng 8 năm 2010, hoạt động của Quỹ hỗ trợ đã đem lại hiệu quả tích cực cho sự phát triển kinh tế tập thể của tỉnh Thái Nguyên nói chung và các HTX, Tổ hợp tác (THT) nói riêng. Trong lúc các HTX, THT tiếp cận vốn vay của các ngân hàng thương mại còn khó khăn, lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại không ổn định, thì việc Quỹ cho các HTX, THT, các tổ chức kinh tế tập thể vay kịp thời với lãi suất ưu đãi đã giúp cho các HTX, THT giảm đi những khó khăn về vốn đầu tư máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển, mở rộng thị trường, cải tiến sản phẩm mới, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, thu nhập cho thành viên HTX/THT, người lao động khu vực nông thôn.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18858
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.77 MBAdobe PDFXem
Your IP: 18.206.177.17


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.