Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18909
Title: Phân loại và giải bài tập Nhiệt Học Đại Cương
Authors: Phan, Thị Kim Loan
Nguyễn, Thị Lắc Pho
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: phân loại các dạng bài tập và hướng dẫn giải được bài tập Vật lý phần nhiệt học trên cơ sở các bài tập giải mẫu nhằm mục đích nâng cao kỹ năng học tập và nhận thức của người học, góp phần giúp người học ôn tập, nắm vững kiến thức cơ bản. Bên cạnh đó đề tài có đưa ra một số bài tập tự giải kèm đáp số để người học tự rèn luyện kỹ năng giải bài tập, kỹ xảo vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, phát triển khả năng tư duy.
Description: 62 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18909
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.