Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18940
Title: Bài toán nâng cao môn Nhiệt học
Authors: Phan, Thị Kim Loan
Võ, Thị Kim Ngọc
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nội dung được trình bày chi tiết gồm: Hệ thống lý thuyết để giải bài tập, phương pháp giải bài tập Vật Lý và các bài tập phần Vật lý phân tử, nhiệt động lực học được phân theo nội dung có hướng dẫn giải chi tiết. Đề tài được viết với mục đích phân loại bài tập vật lý phân tử và nhiệt động lực học và đưa ra phương pháp, hướng dẫn giải bài tập nhiệt học từ cơ bản đến nâng cao.
Description: 53 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18940
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.