Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18968
Nhan đề: Phân tích phương án nhiễu trong các câu hỏi trắc nghiệm về nguyên hàm - tích phân trong các đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia của Bộ Giáo dục.
Tác giả: Nguyễn, Thanh Hùng
Nguyễn, Thị Mỹ Xuyên
Từ khoá: Sư phạm Toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: - Tổng hợp lí thuyết liên quan đến nguyên hàm - tích phân. - Phân tích lỗi sai học sinh thường mắc phải khi giải các bài toán nguyên hàm - tích phân. - Phân tích phương án nhiễu trong các đề thi (minh họa, tham khảo, chính thức) tốt nghiệp THPT Quốc gia của Bộ Giáo dục.
Mô tả: 95 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18968
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.14.36


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.