Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18993
Title: Định lý Desargues và các bài toán liên định lý Desargues trong hình học phẳng
Authors: Nguyễn, Thị Thảo Trúc
Liêu, Uyễn Nhi
Keywords: Sư phạm Toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: -Hệ thống các kiến thức liên quan đến hình học aphin, xạ ảnh, Euclide trong phạm vi mặt phẳng và định lý trong hình học phẳng như định lý Papus, Menelaus,... -Phát biểu và chứng minh định lý Desargues thứ nhất và thứ hai trong các mô hình hình học. -Đưa ra một số bài tập ứng dụng định lý Desargues.
Description: 70 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18993
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.83 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.