Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19049
Nhan đề: Những vấn đề liên quan đến khối tròn xoay
Tác giả: Nguyễn, Thị Thảo Trúc
Đặng, Thị Hồng Thanh
Từ khoá: Sư phạm Toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: -Hệ thống các công thức liên quan, công thức tính nhanh. -phân dạng bài tập, bài tập ôn luyện tự luận và trắc nghiệm có hướng dẫn giải -Các bài toán thực tế thường gặp của khối tròn xoay. -Giới thiệu phần mềm geogebra trong giảng dạy khối tròn xoay. -Thực nghiệm sư phạm.
Mô tả: 167 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19049
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
14.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.222.251.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.