Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19110
Title: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở thành phố Cần Thơ
Authors: Lê, Văn Nhương
Trần, Thị Cẩm Tú
Keywords: Sư phạm Địa lý
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu sự phát triển của nông nghiệp công nghệ ở thành phố Cần Thơ tập trung vào các nội dung sau: - Nghiên cứu này đánh giá được tiềm năng, hiện trạng áp dụng công nghệ cao trong hoạt động nông nghiệp ở thành phố Cần Thơ; - Tìm ra những yếu tố tác động đến sự phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Cần Thơ; - Đề xuất những giải pháp để thành phố Cần Thơ phát triển nông nghiệp công nghệ cao hiệu quả hơn.
Description: 86 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19110
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.93 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.177.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.