Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19110
Nhan đề: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở thành phố Cần Thơ
Tác giả: Lê, Văn Nhương
Trần, Thị Cẩm Tú
Từ khoá: Sư phạm Địa lý
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu sự phát triển của nông nghiệp công nghệ ở thành phố Cần Thơ tập trung vào các nội dung sau: - Nghiên cứu này đánh giá được tiềm năng, hiện trạng áp dụng công nghệ cao trong hoạt động nông nghiệp ở thành phố Cần Thơ; - Tìm ra những yếu tố tác động đến sự phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Cần Thơ; - Đề xuất những giải pháp để thành phố Cần Thơ phát triển nông nghiệp công nghệ cao hiệu quả hơn.
Mô tả: 86 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19110
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.93 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.