Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19124
Title: Thực trạng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao động tại thành phố Cần Thơ theo hướng công nghiệp hóa
Authors: Lê, Văn Nhương
Nguyễn, Thị Thúy Ái
Keywords: Sư phạm Địa lý
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động tại thành phố Cần Thơ. - Tìm hiểu thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động tại thành phố Cần Thơ. - Đánh giá thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động tại thành phố Cần Thơ theo hướng công nghiệp hóa. - Đề xuất giải pháp nâng cao chuyển dịch cơ cấu lao động tại thành phố Cần Thơ theo hướng công nghiệp hóa.
Description: 77 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19124
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.