Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19183
Title: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh dựa trên dạy học dự án trong môn Ngữ văn 10
Authors: Nguyễn, Hải Yến
Thạch, Thị Bé Thúy
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Hiện nay, trình toàn cầu hóa đã và đang diễn ra một cách mạnh mẽ bao trùm hầu hết tất cả các lĩnh vực. Để nâng cao hội nhập, giáo dục chính là yếu tố hàng đầu quyết định năng lực của mỗi quốc gia. Trong đó, yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học dự án đã tạo nên bước tiến mới trong công tác giảng dạy ở các trường phổ thông trong việc phát triển năng lực chung và năng lực chuyên biệt. Dạy học dự án không phải là một phương pháp hoàn toàn mới, nó đã được áp dung thành công không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Mục tiêu của bài viết này là làm sáng tỏ một số vấn đề sau: lý thuyết về phương pháp dạy học dự án và năng lực giải quyết vấn đề, tiến trình dạy học dự án để phát triển Từ khóa: năng lực giải quyết vấn đề, dạy học dự án, dạy học dự án để phát triển năng lực giải quyết vấn đề.
Description: 141 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19183
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.