Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19186
Title: Vấn đề giáo dục trong thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm
Authors: Đặng, Thị Hoa
Nguyễn, Thị Cẩm Nhung
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Người viết thực hiện đề tài “Vấn đề giáo dục trong thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm” để nghiên cứu về phương diện giáo dục trong thơ ông. Kết quả của đề tài nghiên cứu này là người viết đã làm sáng tỏ một số khía cạnh liên quan đến vấn đề giáo dục trong thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm như sau: Thơ ông là bài học giáo dục muôn đời về rèn luyện bản thân và đối nhân xử thế, trong đó người viết đi sâu nghiên cứu về những biểu hiện của tính giáo dục đối với bản thân mỗi người như rèn luyện đạo đức và cách đối nhân xử thế để giữ gìn, bảo vệ các mối quan hệ xung quanh; Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm còn là tiếng nói giáo dục về tầm quan trọng của nhân dân và tình yêu đối với quê hương đất nước; Bài học về lối sống giản đơn, tâm hồn thanh cao và khát khao cống hiến. Ở khía cạnh này, người viết tìm hiểu về phong cách sống hòa hợp, gắn bó với thiên nhiên, triết lý nhàn tản trong thơ ông từ đó bộc lộ tình yêu quê hương, đất nước, đồng thời cũng làm rõ khát khao cống hiến của ông. Từ những khía cạnh được làm rõ trên, người viết soi rọi vào xã hội hiện nay để thấy được những giá trị giáo dục phù hợp và không phù hợp trong thời đại mới. Sau khi là làm rõ về nội dung của một số vấn đề giáo dục trong thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm, người viết tiến hành làm sáng tỏ một vài điểm đặc sắc về nghệ thuật góp phần không nhỏ vào thành công của các vấn đề giáo dục được đề cập như: Sự đa dạng của đề tài; Hình ảnh thơ giản dị, mộc mạc; Vận dụng thủ pháp đối lập và mối quan hệ nguyên nhân – kết quả; Cuối cùng là Sự khéo léo trong việc vận dụng ngôn ngữ. Đó là những vấn đề người viết sẽ tiến hành nghiên cứu trong luận văn.
Description: 74 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19186
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.07 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.177.24


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.