Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19274
Title: Kết hợp nghiên cứu và ứng dụng
Authors: Cường Nghiêm
Keywords: Kết hợp nghiên cứu và ứng dụng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Forbes Việt Nam;Số 03 .- Tr.74-76
Abstract: Gần 20 năm nghiên cứu, bà Lê Thị Kim Phụng đeo đuổi các giải pháp cho các vấn đề liên quan môi trường, phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19274
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.36 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.